Videoprojectors i pantalles

Els projectors de vídeo o data show són un aparell òptic que rep una senyal de vídeo i projecta la imatge corresponent en una pantalla de projecció. Les pantalles de projecció son una làmina blanca o gris, transportable o bé fixa, elèctrica i motoritzada.

Existeixen diferents tipus de projectors per a diferents aplicacions però els més comuns són els LCD i els DLP.

Els projectors de vídeo són majoritària- ment utilitzats en sales de presentacions o conferències, en aules docents, encara que també es poden trobar aplicacions de cinema a casa. La senyal de vídeo d’entrada pot venir de diferents fonts, com un sintonitzador de televisió (terrestre o via satèl·lit), un ordinador personal, etcètera.

Característiques generals:

 • Solució de projecció assequible per a pantalles grans: ideal per a empreses grans o institucions educatives, universitàries o religioses.
 • Instal·lació professional i flexible: les di- verses característiques de projecció per- meten instal·lar fàcilment el projector i reduir les despeses d’instal·lació.
 • Gràcies a la mida reduïda i compacta i al seu pes lleuger, el projector pot utilitzar-se còmodament en una varietat d’en- torns de conferències o aules.
 • Rendiment lluminós alt: en condicions ambientals lluminoses.
 • Despeses de manteniment totals baixes: degut a una llarga durabilitat de les bombetes.
audiofeedback_black
videoprojectors i pantalles FeedBack Audiovisuals Lleida
muntatge videoprojectors i pantalles FeedBack Audiovisuals Lleida

Deixa les teves dades al nostre formulari
O envia’ns un correu electrònic a comercial@audiofb.es

  feedback audiovisuals instalacio musical
  feedback audiovisuals instalacio equip musical pavello deportiu
  feedback audiovisuals mesa de mezclas